(0541) 724 724 4

K1 Yetki Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

K1 yetki belgesi, sahip olduğu araçlarla nakliye işi yapan şahıs ve şirketlerin alması gereken belgedir. Faaliyeti gereği K1 belgesine eklenecek tüm araçların kullanım amacı bilgisi “Ticari Yük Nakli” olmalıdır. Fiyatı 21.235 TL dir. 

K1 yetki belgesi şahıs veya şirketlere verilebilir. K1 yetki belgesi alma şartları ve gereklilikleri şahıs ve şirketlerde farklılık gösterir. K1 yetki belgesine sadece belge sahibinin sahip olduğu araçlar eklenebilir. Yani araçlar özmal olmalıdır. Şahıs ve şirketlerin ticaret/esnaf odasına kayıt olmaları, faaliyet belgesinde sermayenin en az 10.000 TL olması, şirketlerde tüm sahip, ortak ve dışarıdan atanan müdürlerin, şahıslarda ise şahsın adli sicil kaydının ibraz edilmesi ve Yönetmelikte belirtilen suçlardan kaydının olamaması gerekmektedir.

K1 yetki belgesi almak isteyen şirketlerin sahip olduğu 20 yaşından küçük en az 3 adet birim taşıt ile azami yüklü ağırlıkları toplamı, 110 tona sahip olmalıdır. Birim Taşıt:  yarı römorkuyla veya römorkuyla birlikte çekiciyi veya araç tescil belgesinde “römork takabilir” ifadesi varsa römorkuyla birlikte veya tek başına kamyonu veya tek başına kamyoneti ifade eder. Kapasite hesaplanırken, birim taşıt şartı sağlandıktan sonra, çekicilerde katar ağırlığı 40 000 kg ’a kadar olanların katar ağırlığı ne kadarsa, 40 000 kg üstü olanların ise fazlalık hesaba katılmadan 40 000, kamyonlarda ise katar ağırlı 32 000 ‘e kadar olanlar katar ağırlığı kadar, 32 000 kg üstü olanlar çekicilerde olduğu gibi fazlası alınmadan 32 000 kg olarak hesaplanır. Yani 42 000 kg katar ağırlığı olan çekici 40 000, 36 000 kg katar ağırlığına sahip bir kamyonda 32 000 kg olarak hesaplanır. Bu miktarlardan az ise ağırlık o miktar alınarak hesaplanır. 

Şahıslarda hesap şekli aynı olmakla birlikte asgari kapasite 35 tondur. Asgari kapasite 20 yaşından küçük araçlar ile sağlanmalıdır. Asgari kapasite sağlandıktan sonra istenilen yaşta araç eklenebilir. 23.05.2013 tarihliYönetmelik değişikliği ile istenilen 35 ton asgari kapasite şartı 30 ton olarak belirlenmiştir. Artık K1 belgesi almak isteyen şahıslardan 30 ton taşıma kapasitesi istenmektedir.

Şirketlerden Mesleki Yeterlilik Belgesi istenilmektedir. Şirket sahip/ortaklardan veya çalışanlardan birisinin bu belgeye sahip olması yeterlidir. Şirket ortağı ise ortağı olduğunu, çalışan ise Sgk’ dan alınacak çalışan olduğunu gösterir herhangi bir belgenin ilgili bölge müdürlüğüne MYB fotokopisi ile müracaat edilmelidir. Şirketler K1 yetki belgesi alındıktan sonraki 6 ay bu şarttan muaftır. Şahıslardan istenmez. Eğer bu 6 aylık süreden sonra Mesleki Yeterlilik Belgesi yoksa İdari Para Cezası düzenlenmektedir. Düzenlenen para cezasında 30 gün süre verilerek işlem yapılır. Şayet 30 gün sonra Mesleki Yeterlilik Belgesi ibraz edilmezse yine para cezası düzenlenir. 

Yetki belgesinin alma şartlarından herhangi birisinin kaybedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde kaybedilen şartların sağlanması gerekmektedir. Araç yaşı, araç satışı, hurdaya ayrılması, icra ile satışı v.s nedeniyle asgari kapasitenin kaybedilmesi halinde yetki belgenin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı 630 (altıyüz otuz) günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir. İptal durumuna gelen yetki belgesi Yönetmelikte yapılan son değişiklik ile bir başka belgeye dönüştürülemez. 

Kamyonet sahibi şahıs veya şirketlerin nakliye yapması halinde %90 indirimli K1* yetki belgesi alınabilir. K1 yetki belgesi ile farkı, sadece kamyonet cinsi araç eklenmesi ve nakliyenin sadece merkezin bulunduğu il sınırları içerisinde çalışabilir. Şahıs veya şirket merkezinin bulunduğu il dışında taşımacılık yapıldığı tespit edilirse cezai işlem uygulanır. K1* yetki belgesine kamyonet haricinde bir araç eklenmek istendiğinde K1 belgesi için istenilen tonajın ve diğer şartların sağlanması ve K1* ile K1 yetki belgeleri arasındaki ücret farkının ödenmesi ile dönüşüm işlemi yapılabilmektedir.

k1, k1 belgesi, belge, k1 belgesi almak,yetki belgesi
×

WhatsApp Yardım Hattımıza Hoşgeldiniz. Konumunuzu Gönderin En Yakın Servis Aracımız Size Yardım Etsin.

Whatsapp Yardım